Utvecklingen är både på gott och ont. Det goda är att internetleverantörer blir bättre och bättre på att förhindra spam och kriminella utskick till internetanvändarna. Den mindre goda är att fler av dina utskick riskerar att hamna i ”dåligt rykte-listor” som gör att de klassas som spam. Här kommer lite råd kring hur du kan ge mottagaren kvalité och inte bara uppfattas som ett massmail i mängden.

Följande misstag kan leda till att dina utskick får färre och färre mottagare.

Det är oklart vad prenumeranten tecknar sig för. Det är viktigt att du visar vad du kommer att kunna erbjuda din läsare. Vad har den att vänta sig? Hur ofta kommer brevet? Genom att bygga upp en god relation till din prenumerant har du bättre möjligheter att behålla den.

Registreringen krävde ingen aktiv handling. Det är vanligt att man får kryssa i en ruta för nyhetsbrev när man har köpt en vara eller tjänst. Tyvärr skickar många företag sina nyhetsbrev till kunder som inte har bett om att få det. Detta leder ofta till klagomål och därefter lägre mottagarantal.

E-postutskicket är inte riktat. Många företag har tredjeparts-erbjudanden när man ska kryssa i sig för ett nyhetsbrev. Vi rekommenderar starkt att undvika detta, framförallt om erbjudandet inte har med din verksamhet att göra. Är det verkligen relevant att erbjuda nyhetsbrev om läppglans om det är möbler du säljer? Många skickar klagomål på sådana erbjudanden, vilket försämrar leveransbarheten. Vi förbjuder t.ex. sådana adresser i vårt verktyg för nyhetsbrev helt enkelt för att det är så otroligt dåligt för alla parter.

Avsändaren skickar mycket stora mängder. De domäner och ip-adresser som har störst problem brukar vara de som skickar mycket stora mängder. Det är viktigt att du som sändare vinnlägger dig om ett bättre innehåll ju större utskicket är. Det blir svårare att hålla en god kundrelation och ge den respons de förtjänar ju fler de är. Tänk inte: Nu ska jag skicka ett massmail och massutskick och hoppas på det bästa. Tänk: Vad kan jag ge mina läsare för mervärde.

E-postmarknadsföringen som sagt en bransch i ständig förändring. Kanske följer du redan dessa ovanstående tips och undviker de dåliga exemplen vi har presenterat här. Bra jobbat i så fall! Men vår tanke är också att inte bara slå sig till ro med detta, utan att även fortsättningsvis hålla ögonen öppna för förändringar.