2019
2018
2017
2016
2015
2014
02 jul 2015

Att skriva digitala nyhetsbrev

Del 2

Skriv som en journalist

Journalistens sätt att arbeta med en text lämpar sig mycket väl för digitala nyhetsbrev. En journalist arbetar ofta i motvind när det gäller att få sina texter lästa och har därför lärt sig strategier för att lyckas få uppmärksamhet och för att få sina läsare att uppehålla sig vid texten.

 

Journalisten strävar efter att få svar på fem frågor när han eller hon ska göra en artikel. Vad? Vem? När? Hur? Varför? Dessa frågor kan faktiskt tillämpas på de flesta typer av texter.

  • Vad? (händer? har hänt? ska hända?)
  • Vem? (har gjort vad? är drabbad? berörs?)
  • När? (hände det? ska det hända? ska det åtgärdas?)
  • Hur? (hände det? kunde det hända? ska det åtgärdas ska ni göra nu?)
  • Varför? (hände det? hände det inte? gör/gjorde ni inget?)

Kan man få svar på allt detta i en text får man jackpot. Ganska svårt, men gör ett gott försök i alla fall.

 

Journalisten strävar också efter att texten ska ge ett trovärdigt intryck. En journalists eget tyckande får aldrig vara uppenbart. Journalisten stöder i stället alltid sin text på en intervjuperson som får uttala sig. Citaten används sedan för att stödja själva storyn och att bära berättelsen framåt. Detta bör dock användas försiktigt. Journalister blir ofta beskyllda för att använda sina intervjupersoner som gisslan för att få fram ett eget budskap.

 

Ett annat knep som journalisten använder för att ge ett trovärdigt intryck är att hänvisa till undersökningar, statistik, forskning, rapporter och annat som kan stödja storyn.

Anpassa tilltalet efter situation

Det finns dock många fall där den journalistiskt faktamässiga texten inte går att tillämpa. Tilltalet är olika beroende på om du skriver till kunder, om du gör en annons eller om du informerar på ditt intranät.

 

Om du skriver ett nyhetsbrev till dina kunder så funkar den journalistiska texten i regel bra. Om du däremot vill informera dina kunder om din nya produkt så kan du använda ett mer direkt tilltal där fördelarna framhävs tydligare. Uppmaningar fungerar inte i en journalistisk text, men passar ibland i annonser. Om du informerar på intranätet bör du använda ett mer personligt tilltal, och så vidare. Men var konsekvent inom de olika delområdena.

Var skoningslös mot dig själv

När du är klar med din text, läs den högt för dig själv och gärna för någon som lyssnar. Du kommer garanterat att upptäcka saker som kan förtydligas.

 

Efter genomläsningen tycker kanske både du och din lyssnare att den känns bra och du är nöjd med dina formuleringar. Då börjar ett smärtsamt arbete. "Kill your darlings" lyder ett uttryck bland journalister. Det innebär att du ska stryka allt som egentligen inte tillför din text något.

 

Många tror att om man skriver en kort text ger det ett oseriöst intryck. Kanske är man rädd för att folk ska tror att man inte har arbetat tillräckligt hårt och därför broderar man ut texten för att det ska se mer ut. Detta förekommer ofta i rapporter och uppsatser men faktiskt även bland seriösa journalister.

 

Det finns faktiskt forskning som visar att de flesta skribenter inte skriver för sin egentliga målgrupp, utan i stället skriver för att imponera på sina kollegor. Undvik detta. Stryk de formuleringar som möjligen är eleganta men som inte tillför någon ny kunskap. Det är svårt, men var osjälvisk. Du vinner läsare om du lyckas.

 

I nästa nummer får du lära dig några knep på hur du förbättrar flytet.

SKAPA DITT NYHETSBREV NU!

Få våra smarta tips och öka din kunskap om nyhetsbrev, enkäter och evenemang via vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet utkommer med ca 10 nummer om året och vi lämnar naturligtvis inte ut din adress till någon och skickar inget annat än nyhetsbrev från oss till dig. Genom att prenumerera samtycker du till att vi använder din e-postadress till att skicka våra kunskapsbrev till dig. Mycket nöje!

Lämna följande fält tomt
LÄS MER