Det är dessa bokstäver som fångar läsarens öga först – och som därmed får henne att antingen öppna eller radera brevet. Det är alltså mycket som står på spel med ämnesraden och varje ord bör vägas på guldvåg innan utskicket görs. Men inte bara orden ska falla rätt. Här finns mycket att lära om timing, ton och relationsbyggande. Paloma bjuder nedan på 13 tips som kommer att göra dina läsare mer benägna att öppna dina e-postutskick.

Lär dig rubriksättning av journalisterna

Man kan lära sig mycket av dagstidningsjournalistik när man skriver nyhetsbrev. I ett par hundra år har redaktörer och journalister provat sig fram till bästa sättet att fånga läsarens uppmärksamhet. Och undersökningar visar att just rubriker är det som ögat först faller på när man öppnar en tidning. Läs en dagstidning och fundera över hur rubrikerna sätts. En redigerare på en tidning har, precis som du när du skriver ditt nyhetsbrev, några få ord att locka läsaren med. Samtidigt ska dessa ord sammanfatta själva nyheten. Ämnesraden ska tydligt visa vad som väntar om man klickar vidare till nyhetsbrevet – fundera därför över vad det kan finnas för anledning för dina prenumeranter att öppna och läsa ditt brev. Och håll sedan vad du lovar i ämnesraden.

Låt ”från-fält” och ämnesrad samspela

”Från-fältet” ger mottagaren information om vem man fick e-posten från och ämnesraden lockar mottagaren till att öppna den. Om ditt företags namn redan står i frånfältet behöver du inte slösa dyrbart utrymme genom att upprepa detta i ämnesraden. Men om ditt digitala nyhetsbrev har ett eget namn så kan man mycket väl skylta med detta på ämnesraden. På det sättet marknadsför man sitt nyhetsbrev och gör det lättare mottagaren att komma ihåg det.

Anpassa rubriken till sammanhanget

Det som funkar i den ena e-postkampanjen kan bli ett fullkomligt fiasko i den andra. Man ska tänka sig för innan man återanvänder en formulering som har funkat bra i ett tidigare utskick. Underskatta inte läsarens intelligens genom att gå genvägar. Du måste tänka på att sticka ut varje gång du skriver en rubrik. Och tänk på att rubriker måste formuleras beroende på i vilket sammanhang de används. En nyhetsrubrik ska formuleras annorlunda mot ett rabatterbjudande, och så vidare. Prova dig fram till bästa resultat

Övning ger färdighet.

Genom att hela tiden testa rubriker på dina arbetskamrater eller vänner kan du få en föraning om vilka typer av trender eller stilar som tycks fungera. Du tjänar alltid på att ta god tid på detta. Avsätt en dag eller två till ditt kampanjarbete till att prova dig fram till den bästa ämnesradsrubriken.