2018
2017
2016
2015
2014
17 dec 2014

Enkätens resultat – Del 4: förstå vad du mäter

Det finns många fallgropar när du ska analysera resultaten av din undersökning. Det gäller att hålla tungan rätt i munnen och inte dra fler slutsatser än du har belägg för. Denna del förklarar hur du undviker felaktiga analyser av din undersökning. 

Slumpens betydelse

Det går inte alltid att utgå ifrån att historiska fakta styr hur framtiden ska bli. Underskatta därför inte tillfälligheters betydelse. Förutsägelser om framtiden baserade på tidigare trender är oerhört svårt visar forskning inom området. En trend kan mycket väl vara resultatet av slumpmässigheter.

Med vårt enkätverktyg kan du ta in 100 personers svar totalt. I en eller flera enkäter, helt gratis! Färdiga frågemallar ingår. Prova nu! Du är igång på nolltid.

Det representativa urvalet

Det viktigaste är inte hur stor andel av populationen som undersöks utan att den metod som används ger oss ett urval som inte favoriserar ett visst svarsalternativ. En vanlig missuppfattning är att urvalet blir representativt om vi har tillräckligt stora urval, men det stämmer inte. För att resultatet ska kunna överföras till hela populationen måste du alltså ha säkerställt att gruppen du undersökt är representativ. 

Glöm inte bortfallet

En mycket viktig faktor som påverkar vilka slutsatser som kan dras av en enkät är bortfallet. Det finns föreställningar om att det skulle finnas ett acceptabelt bortfall, men man måste vara mycket försiktig med att dra slutsatser om förhållanden som man faktiskt inte vet något om. Analys kan bara göras på tillgängliga observationer, slutsatser om sådant det inte finns data om är spekulationer. Gör vad du kan för att minimera bortfallet.

Faktorer som påverkar

Att utifrån statistik tolka den verklighet som statistiken avser att belysa är inte alltid så lätt. Ofta förutsätts att man har kunskap om hur statistiken är uppbyggd. Kriminalstatistik är ett exempel, där statistiken baseras på anmälda brott. Om statistiken visar att en viss typ av brott har ökat med x antal procent, så behöver det inte nödvändigtvis betyda att den typen av brottslighet har ökat. Det kan betyda att människor i högre grad anmäler brott av denna typ.

Håll isär procent och procentenheter

När man talar om förändringar mellan olika tal brukar procent och procentenheter användas. Många tycker det är svårt att hålla isär begreppen. En grundregel är att använda sig av procentenheter när man talar om förändringar eller skillnader mellan procenttal. Annars är det oftast procent som gäller. Det kan få stora konsekvenser om du använder dessa begrepp fel. I till exempel valundersökningar kan skillnaderna bli stora om begreppen används felaktigt.

Statistik är en hel vetenskap

Om du tycker att detta med statistik är svårt, tänk då på att statistik är en egen vetenskaplig gren jämte matematiken. En fullfjädrad statistiker har många års universitetsstudier bakom sig. I det fall du har för avsikt att göra en stor och omfattande enkätundersökning kan det vara klokt att ta ett proffs till hjälp.

Vill du lära dig mer om statistik har Statistiska Centralbyrån mycket matnyttig information tillgänglig för alla på hemsidan: www.scb.se

Med vårt enkätverktyg kan du ta in 100 personers svar totalt. I en eller flera enkäter, helt gratis! Färdiga frågemallar ingår. Prova nu! Du är igång på nolltid.

Få vårt nyhetsbrev

Få våra smarta tips och öka din kunskap om nyhetsbrev, enkäter och evenemang via vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet utkommer med ca 10 nummer om året och vi lämnar naturligtvis inte ut din adress till någon och skickar inget annat än nyhetsbrev från oss till dig. Genom att prenumerera samtycker du till att vi använder din e-postadress till att skicka våra kunskapsbrev till dig. Mycket nöje!

Lämna följande fält tomt