Vad som gäller hos oss

Vi vet att om dina kunder och prospekt ber om information från dig via nyhetsbrev, så är det en oslagbar kanal när det gäller ROI och relationsbyggande. Vi vet också att om du skickar brev till de som inte bett om det, även om du följer lagen, så betraktas det oftast som SPAM. Kom ihåg att det är alltid mottagaren som definierar vad som anses vara SPAM. Köper du adresser blir du också oftast blåst då uppemot 60-70% av adresserna kan vara felaktiga, det är oftast infoadresser och du hamnar helt enkelt fel. Så kallad Spray and pray och köpta adresser kan du läsa mer om här.

Därför gäller dessa regler för våra kunder:

- Inga köpta adresser

- Inga adresser från tredjeparts leverantör.

- Inte skicka till någon som avregistrerat sig.

Anser du någon av våra kunder misskött sig eller brutit mot våra regler så kontakta gärna oss på: support[a]paloma.se