November 2009
Tidigare fosterbarn har en positiv framtidstro
- Det är intressant att unga personer som har varit fosterhemsplacerade visar en sådan positiv framtidstro. De flesta känner en stolthet över var de nu befinner sig i livet och att de ”har klarat sig” trots ett tidigare besvärligt liv.
Det här berättar Kristian Tilander om den nya rapporten ”Att lära av fosterbarn – åtta års arbete med intervjuer med före detta fosterbarn”.
Läs mer om "Att lära av fosterbarn"

Men fråga mig bara – extra seminarium i Stockholm 16 november
Barnhuset och Ungdomsstyrelsen har genomfört tre välbesökta seminarier i Västerås, Stockholm och Nässjö. Under seminarierna har vägledningen Men fråga mig bara - Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga presenterats tillsammans med två föreläsningar om ungas liv på nätet respektive unga som utsätts för sexuella övergrepp online. På grund av det stora intresset kommer ett extra seminarium äga rum i Stockholm den 16 november. Det kommer eventuellt äga rum ytterligare ett seminarium, håll utkik på Ungdomsstyrelsens webbplats..
Läs mer om seminariet

Stort intresse för Barnhusets konferens om Barnkonventionen 4 november
Det har varit ett stort intresse för Barnhusets egen konferens Barnkonventionen – till vilken nytta för socialtjänstens barn 4 november i Stockholm. Vi kommer att försöka  lägga ut de anförandes föredragsmanus/Power pointsidor,  ifall du vill ta del av konferensens innehåll men inte har möjlighet att själv delta..
Läs er om Barnhusets seminarium om Barnkonventionen 4 november

Uppskattat anförande av Lisbeth Pipping vid utdelningen av Stora priset 5 oktober
157 stycken deltagare slöt upp när Barnhuset Stora pris delades ut 5 oktober. Bland flera mycket bra anföranden, stod pristagare Lisbeth Pippins ut med en alldeles egen lyskraft. På ett sakligt men också på ett starkt sätt berättade hon om sin uppväxt med sin utvecklingsstörda mamma. Hon berättade om hur hon fick ta ansvar för sina syskon, sin strävan efter att göra sin mamma lycklig, men också den smärtsamt starka längtan efter att en annan vuxen skulle se hur familjens situation såg ut och ingripa. ”Alla vi som var där fick en insikt och en mycket stark känsla av hur det skulle kunna kännas” sa en av deltagarna.
Läs mer om Barnhusets Stora pris
 

Tre nya böcker har givits ut i oktober:
 
Jag finns också! Om att vara syskon till en bror eller syster med svår sjukdom eller funktionsnedsättning
Syskonrelationer kan vara de längsta och mest trofasta relationer vi har i livet. Merparten av aktuell forskning kring relationer och hälsa om barn med funktionsnedsättning fokuserar på barnets eller föräldrarnas situation. Även om kunskapen om syskonens livsvillkor successivt ökar är den samlade bilden vag om vad det "annorlunda" syskonskapet innebär och på vilka sätt ett bra stöd för barnet kan utformas för att underlätta situationen.
Detta är den tredje upplagan av Jag finns också! Inför varje ny upplaga har innehållet kompletterats.

NU- inte senare! Om hur vi hjälper barn i tid och om klok samhällsekonomi

Det är nödvändigt att ha starka argument för att kunna hävda utrymme för förebyggande arbete också i kärva tider. Politiker och chefer behöver bättre beslutsunderlag för att kunna fatta kloka långsiktiga beslut. Den här rapporten speglar den process som pågår runt om i landet kring utveckling av modeller för att beskriva värdet av det förbyggande arbetet. En process behöver näring inte minst genom goda exempel.

Men fråga mig bara! är en ny vägledning för personal inom socialtjänst, skola, ungdomsmottagning, polis och andra yrkesgrupper som behöver mer kunskap på området. Syftet är att göra det lättare att identifiera och möta sexuellt exploaterade barn och unga. Boken är framtagen av Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Ungdomsstyrelsen.
Läs mer de nya böckerna

 
 
 
 

Ansvarig utgivare: Bodil Långberg, Stiftelsen Allmänna Barnhuset