September 2009
”Vi måste börja våga fråga!” - Linda Jonsson, Onlineprojektet
- Vi måste börja våga fråga – annars får vi aldrig veta. Barnen kommer inte att berätta av sig själva.
Det säger Linda Jonsson som är en av de medverkande experterna i den nya boken Men fråga mig bara. Den handlar om sexuell exploatering av barn och unga, och förklarar vad begreppet innebär, hur man upptäcker det och vad man kan göra som professionell.
Läs mer om Linda Jonssons erfarenheter från Onlineprojektet

Debattartikel i DN -  en röst för glömda och gömda barn
Den 13 juli publicerade DN Debatt en debattartikel från Barnhuset, undertecknad av Bodil Långberg, kanslichef, och Ingela Thalén, ordförande. Rubriken löd: "4 276 förföljda barn behöver regeringens hjälp" Ny kartläggning visar: Tusentals barn i Sverige tvingas leva i det fördolda med skyddad identitet.
Så här kommenterar Bodil Långberg att man har skrivit debattartikel:
”För det första handlar det om att uppmärksamma en mycket stor grupp barn som det i princip inte finns någon beredskap bland myndigheterna att ta hand om dessa. De är gömda och glömda. För det andra vill vi på Barnhuset i ännu högre grad delta men även driva en debatt kring socialt utsatta barn. Vi har en unik situation där vi fungarar som ett kunskapsnav när det gäller att delfinansiera forskning och projekt men även samla in den kunskap som finns om de socialt utsatta barnen.
Läs Barnhusets debattartikel i DN

 3:e upplagan av boken Jag finns också
Boken Jag finns också handlar om att vara syskon till en bror eller syster med svår sjukdom eller funktionshinder, och hur man kan stötta dessa syskon att hantera sin situation.
Boken har sålt i över 3 000 ex, vilket i sitt sammanhang är unikt för den här slags boken. Därför ger Barnhuset nu ut en 3:e kompletterande upplaga. Exempel på nya/reviderade avsnitt är:
Syskon till en bror eller syster med en cancersjukdom - Av Margaretha Nolbris
Litet syskon – att stärka och rusta barnet och hela familjen - Av Christina Renlund
Att ge syskon utrymme - om utveckling av hälsofrämjande stöd till syskon i familjer
som har barn med funktionshinder -Av Ingrid Nordgren och Tina Granat
Den 3:e upplagan kommer ut i början av oktober.
Anmäl intresse för boken till Barnhusets Eva Windelhed

Konferens:  Barnkonventionen –  Till vilken nytta för socialtjänstens barn?
Med anledning av att Barnkonventionen fyller 20 år i år arrangerar Barnhuset en konferens den 4 november med tema Socialtjänsten och Barnkonventionen.
Syftet med konferensen är att lyfta upp det sociala arbetets möjligheter och svårigheter utifrån barnkonventionen och att genom ett möte mellan forskning och praktik identifiera framtida utvecklingsbehov.
Sista anmälningsdag onsdagen den 21 oktober.
Läs mer och anmäl dig här till konferensen
 

Utdelning av Stora Priset till Lisbet Pipping den 5 oktober
 
Årets pristagare är Lisbeth Pipping, därför att hon bland annat sprider kännedom om hur det är att växa upp med en utvecklingsstörd mamma och hur det kan kännas att vara ”mamma” till sin egen mamma.
Välkommen till en eftermiddag om Barn i mötet med professionella. Föredrag av Lisbeth Pipping och gästföreläsare.
Läs mer om Stora priset och Lisbeth Pipping

Chefer får argument för att våga satsa långsiktigt i ny bok
Nu – inte senare, är titeln på en ny bok som låter politiker, ekonomer och socialarbetare resonera kring samverkan, förebyggande arbete och ekonomi inom kommunal organisation. Där berättar de om varför och hur de har prioriterat tidiga och lönsamma insatser. Deras arbete har starkt bidragit till att det nu finns ett större medvetande om nödvändigheten i att mäta resultat, och att koppla samman ekonomi och förebyggande arbete i samverkan.
Rapporten är skriven av Bitte Lundborg, journalist och författare, som i många år skrivit om socialpolitik och barn- och ungdomsfrågor i fackpress, bland annat Kommun Aktuellt.
Boken kommer ut i oktober, anmäl intresse här
 
 

Ansvarig utgivare: Bodil Långberg, Stiftelsen Allmänna Barnhuset