Månadsvärden: bensinpriser dieselpriser villaolja
December 2010
NYHETSBREV NUMMER 41
Länk till SPIs hemsida

Kalifornien inför handel med utsläppsrätter

På torsdagen godkände Kalifornien införandet av handel med utsläppsrätter, det som anhängare hoppas och motståndare fruktar, skall bli vändpunkten för USA i arbetet med att hantera klimatfrågan och den globala uppvärmningen. Efter att kongressen förra året misslyckades med att stifta en lag mot klimatförändringar, går nu Kalifornien i täten för USA:s försök att förhindra global uppvärmning och utveckla mer förnybar energi. I Kaliforniens åtagande ligger även att en tredjedel av elektriciteten skall komma från förnybara källor som sol och vind.

Läs mer!


Dieselförsäljningen steg i november - bättre konjunktur och fler dieselbilar

Bensin- och E85försäljningen sjönk i november, gentemot samma månad föregående år. Dieselförsäljningen steg. Allt enligt preliminär statistik från Svenska Petroleum Institutet SPI.

Läs mer!

Efterfrågan och produktion av olja

Den globala efterfrågan på olja under 2010 kommer enligt prognoser från IEA, International Energy Agency, uppgå till 87,4 mbd. Det är en uppgång med ca 2,9 % gentemot 2009. Prognosen för efterfrågan på olja under 2011 uppgår till 88,8 mbd, en ökning med ca 1,5 %. I november steg den globala produktionen av olja till 88,1 mbd, den högsta nivån någonsin hittills. Ökningen kommer främst från högre produktion från länder utanför OPEC.

 

USA:s Department of Energy – investeringsområden under 2011

Det amerikanska energidepartementet DOE flyttar nu lånegarantier från mogna sektorer som sol och vind, till mindre utvecklade områden som biodrivmedel och koldioxidavskiljning. Lånegarantierna innebär att företag som investerar i dessa sektorer kan få sina skulder täckta vid eventuella förluster. Det innebär också att företagen har möjlighet att söka bättre finansieringsvillkor och ett starkt godkännande för teknologier som är under utveckling. Jonathan Silver som är ansvarig för DOE:s låneprogram nämner bland annat biodrivmedel som ett de områden som kommer att få stöd för att kunna utvecklas i mer kommersiell skala.

Läs mer!

 


 

 

  

 

 


 

 

 
 
 
 
 
 
 

SPI tar inte ställning till innehållet i de nyheter som förmedlas. Nyheterna återges med referens till källa och utan faktagranskning.
Månadens krönika
God Jul och ett Gott Nytt År!

Med några få dagar kvar till jul och ett nytt år kan det vara på sin plats med en liten summering över 2010. 

Ett år som började med ett råoljepris på strax under 80 $ per fat med ett avslut som verkar ligga runt de 90 ser det så långt ganska lugnt ut. Det innehåller dock en botten på strax under 70 och en topp på över 90. Konsumtionen har stigit under året vilket har bidragit till ökningen, även om det fortfarande finns betydande överkapacitet i OPEC:s neddragning via produktions kvoter.

Förnybara drivmedel fortsätter att spela en allt viktigare roll och under året har flera nya funnit sin väg till marknaden exempelvis dimetyleter och hydrerade vegetabiliska oljor. Nya tankställen för etanolbränsle för bussar och E85 och biogas för personbilar har också tillkommit. Förnybara drivmedel är här för att stanna och de EU-direktiv som nu implementeras i svensk lagstiftning ger nu möjlighet till ökad inblandning. Frågan om graden av växthusgasreduktion framför allt kopplat till markanvändningen har varit i fokus vid ett par tillfällen och kommer säkert fortsatt vara det. 

Med kyla och snö i hela landet blir det för andra året i rad en traditionellt vit jul igen.  Avslutningsvis vill vi önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Ulf Svahn
VD Svenska Petroleum Institutet
Svenska Petroleum Institutet, Nybrogatan 11, 114 39 STOCKHOLM, Tel:08-667 09 25, Fax: 08-667 09 54
Vill du inte ha SPIs nyhetsbrev klicka här så avregistrerar vi din E-postadress.

 

Paloma