Månadsvärden: bensinpriser dieselpriser villaolja
November 2010
NYHETSBREV NUMMER 40
Länk till SPIs hemsida

Nya investeringar nödvändiga för etanolen i Brasilien

Den Brasilianska sockerrörsetanolen behöver nyinvesteringar för att man skall kunna öka landets produktion, det säger VD:n för den Brasilianska etanolbranschorganisationen Unica. Det har skett konsolidering av medel under den finansiella krisen och nu behövs både privata och offentliga investeringar för att möta den ökande efterfrågan på etanol. Ett annat problem är att åldrande sockerrör behöver förnyas och omplanteras för att produktiviteten skall hållas uppe.

Läs mer!


Bensinförsäljningen sjönk i oktober

Försäljningen av bensin sjönk i oktober, medan försäljningen av diesel och E85 steg. Försäljningen av eldningsolja sjönk mot oktober månad föregående år, men steg ackumulerat. Allt enligt preliminär statistik från Svenska Petroleum Institutet SPI

Läs mer!

Stor osäkerhet enligt WEO 2010

Den 9 november i London släppte IEA, International Energy Agency sin WEO, World Energy Outlook, med Fatih Birol som huvudförfattare. Fokus i WEO 2010 är Kinas dominerande roll inom energibalansen samt den vacklande klimatkampen. Kina som år 2000 konsumerade hälften av den energi som USA konsumerade, överträffade USA i konsumtion 2009 och kommer enligt prognosen att år 2025 överta USA:s position som störst konsument av importerad olja. I Kina idag äger 30 av 1000 personer en bil, i USA är den siffran 700 av 1000. Tills år 2035 beräknas 240 av 1000 personer i Kina äga en bil. Det är en ökning med 800 procent, men fortfarande en tredjedel av USA. Kina är samtidigt ledande när det gäller investeringar i förnybara energislag och kommer under de närmaste 35 åren globalt att bli ledande inom solenergi, vind, kärnkraft och avancerad bilteknik. Efterfrågan på olja växer stadigt och kommer till år 2035 att nå 99 miljoner fat per dag.  De sammanlagda kostnaderna till 2030 för att förhindra temperaturökning på jorden med mer än 2 grader, har stigit med 1 biljon dollar ytterligare, från IEA:s prognos förra året. Budskapet är att energivärlden fortsätter att förändras och osäkerheten kommer fortsätta att vara besvärlig.

Läs mer!


Shell och BP planerar investeringar i Brasiliansk sockerrörsetanol

BP och Shell har planer på att investera i den Brasilianska sockerrörsetanolen. Det framkom på World Ethanol Conference den 2-5 november i Genève. Enligt James Primrose, chef för biobränslestrategi på BP, avser BP att öka närvaron på den Brasilianska marknaden. Primrose beskriver etanolen som en av de mest kraftfulla alternativa drivmedelskällorna som finns tillgängligt i kommersiell skala. Under ett annat föredrag på konferensen beskrevs den Brasilianska sockerrörsetanolen vara det mest hållbara och tillgängliga alternativet för att sänka koldioxidutsläppen från transportsektorn. Detta bland annat pga att den bidrar till miljön genom reduktion av växthusgasemissioner samt är konkurrenskraftig för industrin.

Läs mer!


 

 

  

 

 


 

 

 
 
 
 
 
 
 

SPI tar inte ställning till innehållet i de nyheter som förmedlas. Nyheterna återges med referens till källa och utan faktagranskning.
Månadens krönika
Styrmedel i fokus

I fredags kunde vi lyssna till och läsa om en rapport kring målet för den svenska energieffektiviseringen. Rapporten lämnades till Expertgruppen för miljöstudier inom ramen för Finansdepartementet.

Rapporten är en intressant läsning om problematiken kring multipla eller om man så vill konkurrerande styrmedel. Det svenska arbetet med att minska klimatpåverkan från det svenska samhället har varit övergripande och minskade utsläpp har varit mätmetoden. Ett av medlen för att uppnå detta har varit energieffektvisering. Med skapandet av ett  Energiintensitetsmål har ett medel blivit målsatt. Vad författarna av rapporten har undersökt är hur detta påverkar.
Enligt författarna riskerar energiintensitetsmålet att fördyra klimatarbetet. Detta baserat på att måttet som sådant är väldigt beroende av  kärnkraftsanvändningen då den medför höga värmeförluster och måttet är kopplat till den totala energianvändningen. Det leder även till andra konsekvenser som exempelvis överskott i Sveriges åtagande mot EU och därmed frågeställningar kring outnyttjade kvotenheter.
Kostnadsnivån som diskuterades var 3 miljarder kronor. De samlade paneldeltagarna var tämligen överens om att målet borde tas bort.

Styrmedel skall vara få, verksamma, långsiktiga och konkurrensneutrala. Med det som rättesnöre skapas de spelregler som marknaden behöver för att kunna anpassa sig och fatta rätt investeringsbeslut.Ulf Svahn
VD Svenska Petroleum Institutet
Svenska Petroleum Institutet, Nybrogatan 11, 114 39 STOCKHOLM, Tel:08-667 09 25, Fax: 08-667 09 54
Vill du inte ha SPIs nyhetsbrev klicka här så avregistrerar vi din E-postadress.

 

Paloma