Månadsvärden: bensinpriser dieselpriser villaolja
November 2010
NYHETSBREV NUMMER 39
Länk till SPIs hemsida

SPI kommenterar IEEP rapport

Frågan om biodrivmedlens koldioxidreducerande effekt är igen en fråga och det är igen den indirekta landanvändningen som är i fokus. I en rapport från Institute for European Environmental Policy (IEEP) kommer man fram till att Europa riskerar koldioxidutsläpp motsvarande 80,5 % till 167 % av motsvarande användning av fossila drivmedel. Rapporten är baserad på ett antal förutsättningar. Bl. a. en påverkan på markanvändning mellan 4,1 till 6,9 miljoner ha. För Sveriges del skulle påverkan uppgå till mellan 0,13 och 0,18 miljoner ha. Sveriges odlingsareal var 1990 2,8 miljoner ha och 2,6 miljoner ha 2009 enl. jordbruksstatistik årsbok 2010. Minskningen mellan 1990 och 2009 är större än den förändring som IEEP räknar med i Sveriges fall vilket visar på något om den komplexitet denna typ av beräkningar innebär.

Läs mer!


SPI lanserar ny hemsida – förbättrad statistik och ny faktadatabas

Branschorganisationen SPI lanserar ny hemsida med lättnavigerad design, förbättrad och utökad statistik, helt ny faktadatabas, bättre sökmotor och flera andra spännande nyheter såsom en blogg.

Läs mer!

Subventioner äventyrar OPEC:s framgång

Medlemsländerna i OPEC mår ekonomiskt väl av sina intäkter från oljeexporten. Centre for Global Energy Studies, i London varnar dock för att deras exportkapacitet urholkas av att inhemsk konsumtion subventioneras. I branschrapporten visar CGES beräkningar att OPEC- länderna genererat nästan 5 biljoner dollar i intäkter från oljeexporten sedan 1998.

Läs mer!

Kunskapen om låginblandning av etanol i bensin är hög

En WEB-fråga på SPI: s hemsida visar att kunskapen om låginblandning av etanol i bensin är hög. Frågan som har legat på SPI: s nya hemsida under oktober månad, visar att 78 % av de som svarade, vet att 95-oktanig bensin innehåller 5 % etanol.

Läs mer!

Iran tar tillbaka sin plats

Den 11 oktober meddelade den iranska oljeministern att man gör en omprövning av landets oljereserver. Omprövningen innebär en ökning med 9 procent, upp till 150,31 miljarder fat, från tidigare officiell siffra 138 miljarder fat. Irans agerande följde tätt inpå att Irak en vecka tidigare ökat upp sina reserver till 143 miljarder fat. Detta innebar att Irak då för en period gick förbi Iran på listan över länder med de största oljereserverna. Detta agerande signalerar dock inte nyupptäcka oljefyndigheter i Mellanöstern, utan är snarare strategiska drag för att påverka OPEC:s framtida produktionskvoter.

Läs mer!


 

 

  

 

 


 

 

 
 
 
 
 
 
 

SPI tar inte ställning till innehållet i de nyheter som förmedlas. Nyheterna återges med referens till källa och utan faktagranskning.
Månadens krönika
Subventioner

Stora interna subventioner av oljeprodukter inom OPEC-länderna äventyrar ländernas möjligheter till ökad export och ekonomisk utveckling. Den varningen kommer från CGES i London där ingen mindre än Sheikh Ahmed Zaki Yamani tidigare oljeminister i Saudiarabien är grundare och verksam som ordförande.

Subventioner av fossil energi är ett problem som inte bara hör hemma i OPEC länderna. Subventionerad energi i form finns i många av världens utvecklingsländer och även i stora länder som Kina och Indien, Indonesien förekommer subventionerad fossil energi. Steg har tagits i rätt riktning men än återstår mycket. Enligt den just släppta World Energy Outlook 2010 från IEA uppgick subventionerna av fossil energikonsumtion till ofattbara 312 miljarder dollar 2009. 

Ur ett svenskt perspektiv känns det märkligt för att inte säga frustrerande när vi genom olika typer av åtgärder inklusive höga skatter på såväl våra fossila energikällor som våra ickefossila i form av vattenkraft och kärnkraft arbetar för en effektivare energianvändning och en minskad klimatpåverkan. Sverige är långt mindre än en procent av den värld vi lever i och vi kan inte på något sätt lösa de problem vi står inför. Bra att ytterligare en röst stämmer in i kören kring riskerna med subventionerad fossil energi om än med en helt annan angreppspunkt.Ulf Svahn
VD Svenska Petroleum Institutet
Svenska Petroleum Institutet, Nybrogatan 11, 114 39 STOCKHOLM, Tel:08-667 09 25, Fax: 08-667 09 54
Vill du inte ha SPIs nyhetsbrev klicka här så avregistrerar vi din E-postadress.

 

Paloma