Månadsvärden: bensinpriser dieselpriser villaolja
Oktober 2010
NYHETSBREV NUMMER 38
Länk till SPIs hemsida

SPI:s statistik visar att bensinförsäljningen fortsatt minskar

SPI:s statistik visar att bensinförsäljningen fortsätter att minska, medan E85- och dieselförsäljningen stiger. Allt enligt preliminär statistik från Svenska Petroleum Institutet SPI.

Läs mer!

SPI ger ut nya rekommendationer om Etanol E85

Branschorganisationen SPI har tillsammans med expertgrupper från medlemsbolagen och företaget Kemiinformation AB, utarbetat nya rekommendationer för hantering och förvaring av drivmedlet Etanol E85. Nyheterna i den nya utgåvan berör främst risk- och säkerhetshantering.

Läs mer!

OPEC justerar upp prognosen för efterfrågan på olja för 2010

OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries har justerat upp sin prognos över efterfrågan på olja under 2010 med 100 000 fat per dag till 1,1 mbd (miljoner fat per dag). Uppjusteringen kommer av starkare ekonomisk tillväxt på grund av stimulanspaket under det första halvåret.

Läs mer!

Släckmedelscentralen SMC utbildade i storskalig cisternbrandsläckning i Frankrike

Under perioden 11-15 oktober var Släckmedelscentralen SMC AB, på plats i Vernon, Frankrike och utbildade i storskaligt släckningsarbete av brand i cistern. Utbildningen som skedde under SMC:s ledning och organisation pågick under hela vecka 41.  Den ägde rum på ett nedlagt raffinaderi och var en av de största utbildningsinsatserna i SMC:s historia. Över tjugo teamchefer deltog och kostnaden beräknas uppgå till drygt en halv miljon kronor.

Läs mer!


Sydafrika tittar på möjligheten att använda majs i biodrivmedelsproduktion

Sydafrika skall se över sin biodrivmedels policy för att även inkludera majs och därmed ge möjlighet för bönder att utnyttja överskottet av grödan till energiproduktion. Det sade Sydafrikas jordbruksminister Tina Joemat-Pettersson. För tre år sedan presenterade regeringen fastställda inblandningsnivåer i biodrivmedel och tillät då inte majs i produktionen. Detta för att trygga livsmedelsförsörjningen och förhindra höga priser. Experter menar att biobränslen skulle vara en säker och bra marknad för jordbrukarna i Sydafrika.

Läs mer!


 

 

  

 


 

 
 
 
 
 
 
 

SPI tar inte ställning till innehållet i de nyheter som förmedlas. Nyheterna återges med referens till källa och utan faktagranskning.
Månadens krönika

Låginblandning eller inte låginblandning

 

SPI har sedan länge drivit frågan om ökad låginblandning som det bästa sättet att öka användningen av förnybara drivmedel i den svenska drivmedelspoolen. Allt fler tycker likadant och nu senast hade regeringen i sin budgetproposition en kommentar kring det. Oberoende, som låginblandningen är av tillfälliga svängningar i världsmarknadspriset, garanterar den en jämn användning över tid. I takt med de tekniska och kommersiella möjligheterna kan den dessutom snabbt ökas.

Det som är problemet idag är att priset på de förnybara drivmedlen är högre än på de fossila. Det innebär att de inte kan leva på egna meriter ur ett ekonomiskt perspektiv. Det blir väldigt tydligt i budgetpropositionen där kostnaden för en ytterligare utökning av skattefriheten från 5 till 10 procent för etanol i bensin och från 5 till 7 procent FAME i dieseln blir för dyr för statskassan. Det här är den realitet som SPI pekat på under de senaste årens debatt. Någon måste betala notan och det finns bara två parter att välja mellan. Konsumenten direkt eller skattebetalaren. Privat eller offentlig konsumtion. 

Regeringens tidigare försök att lösa det med en betalning direkt från konsumenten via en kvotplikt gick i stå efter allt för hård kritik från de håll som såg kvotplikten som en risk. Idag har vi facit. Istället för en höjd låginblandning i takt med tekniska möjligheter har denna strandat i budgetfällan. Om detta leder till en förändrad inställning till kvotplikt är för tidigt att uttala sig om. Det som man med säkerhet kan uttala sig om är att det blir svårt för en aktör att arbeta med såväl skattebefriad etanol som fullt ut skattebelastad etanol i bensinen. Att en eventuell aktör, som väljer att blanda in etanol utöver de 6,5 procenten som ger skattefrihet, får betala även koldioxidskatt på etanoldelen får man väl närmast se som en paradox i den snåriga situation vi nu befinner oss i.

Den sista akten i detta spel har inte ens påbörjats.Ulf Svahn
VD Svenska Petroleum Institutet
Svenska Petroleum Institutet, Nybrogatan 11, 114 39 STOCKHOLM, Tel:08-667 09 25, Fax: 08-667 09 54
Vill du inte ha SPIs nyhetsbrev klicka här så avregistrerar vi din E-postadress.

 

Paloma