Månadsvärden: bensinpriser dieselpriser villaolja
September 2010
NYHETSBREV NUMMER 37
Länk till SPIs hemsida

SPI:s statistik visar fortsatt ökad försäljning av E85 och diesel

SPI:s statistik visar en fortsatt ökad försäljning av E85 och diesel, medan försäljningen av bensin minskar. Allt enligt preliminär statistik från Svenska Petroleum Institutet SPI.

Läs mer!

Ryssland i samarbete med OPEC

Ryssland, som för närvarande är världens största oljeproducent kommer framöver enligt uttalanden från premiärminister Vladimir Putin, att arbeta närmare organisationen OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries. Putin säger ” OPEC är ibland irriterade över att vi som producerar mer olja och som påverkar de internationella råoljepriserna, inte är medlemmar i organisationen”. Putin förtydligade dock inte hur samarbetet kommer att se ut eller om man planerar att delta på OPEC:s nästa möte i Wien den 14 oktober.

Läs mer!

Energiproduktion påverkar vattenresurser

Efter jordbruket är energisektorn den sektor som gör av med mest vatten i USA idag. Färskvattenresurserna krymper stadigt på grund av klimatförändringar och befolkningsökning och detta kommer troligtvis att öka belastningen på vattenresurserna ytterligare.  EIA, Energy Information Administration uppskattar en ökad användning av energi med 40 % till år 2050, när USA:s befolkning väntas nå 439 miljoner. Användningen av alternativ energi kommer inte nödvändigtvis att minska belastningen på vattentillgången. Ny forskning visar att de flesta alternativa energislag, oavsett förnybara energislag och biodrivmedel eller okonventionella som oljesand, kräver mer vatten än konventionella bränslen.

Läs mer!

 

Troligen ingen förändring av OPEC:s produktionskvoter

Kuwait tror inte att OPEC kommer att förändra sina fastställda produktionskvoter för medlemsländerna under nästa möte i Wien den 14 oktober, det säger Kuwaits oljeminister Sheikh Ahmad al-Abdullah al-Sabah. Efterlevandegraden av de uppsatta kvoterna är ca 52 % säger Al-Sabah och OPEC borde vara mer fast här.

Läs mer! 

 

  

 


 

 
 
 
 
 
 
 

SPI tar inte ställning till innehållet i de nyheter som förmedlas. Nyheterna återges med referens till källa och utan faktagranskning.
Månadens krönika


World Energy Congress Montreal 

Världens förmodligen största kongress om energi som går av stapeln var tredje år precis har slutförts i Montreal Kanada. Med 5800 delegater från 137 länder, 60 energiministrar och över 300 talare är det lätt att imponeras bara över de stora talen. Stora öppna sessioner blandas med många parallella med mer specialiserad inriktning.

Med all energi på agendan blir den med självklarhet väldigt diversifierad. Tre saker kom dock igen med regelbundenhet i de många anförandena.
Klimathotet kopplat till utsläpp av växthusgaser. Det faktum att världen är fortsatt mycket beroende av fossil energi åtminstone i ett 20-års perspektiv återkom många talare till. Förslag kring fossilbaserad elproduktion kopplat till koldioxidinfångning och lagring och många olika typer av koldioxid-snål eller -neutral var i legio.

Naturgas från skiffer s.k. shale gas är stort. Potentialen från denna sedan tidigare väl kända gasreserv är mycket stor. Problematiken kring denna gaspotential har varit att utvinna den. Nya tekniker har utvecklats och användningen av den har i USA stigit kraftigt. Flera talare pratade om en tredje industriell revolution och att USA kommer att bli självförsörjande och dessutom ha möjlighet till export. Eftersom denna gas finns på många andra håll i världen finns det all sannolikhet att den kommer att betyda mycket för energimixen framöver.

Energy poverty eller mer konkret att ett par miljarder människor fortfarande saknar elektricitet eller annan energi var även det återkommande tema. Att klara detta och dessutom klara klimatet blir en mycket tuff uppgift framöver. Klart är att användning av energi kommer att öka kraftigt under perioden framöver och då med klar betoning på utvecklingsländer. Även om förnybara och koldioxidsnåla energiformer kommer att öka mycket kraftigt ökar ändå trycket på de fossila. Däri ligger utan tvekan vår största utmaning inom energisektorn.

Ulf Svahn
VD Svenska Petroleum Institutet
Svenska Petroleum Institutet, Nybrogatan 11, 114 39 STOCKHOLM, Tel:08-667 09 25, Fax: 08-667 09 54
Vill du inte ha SPIs nyhetsbrev klicka här så avregistrerar vi din E-postadress.

 

Paloma