Månadsvärden: bensinpriser dieselpriser villaolja
September 2010
NYHETSBREV NUMMER 36
Länk till SPIs hemsida

PB:s rapport om oljeolyckan i Mexikanska Golfen

BP:s rapport baseras på en fyra månader lång utredning av olyckan. Enligt rapporten var det ingen enskild faktor som var orsaken till tragedin, utan snarare en sekvens av misstag från flera olika delar som ledde fram till olyckan på Deep Water Horizon. Olyckan uppstod genom komplexa och sammanlänkade serier mekaniska fel, mänskliga beslut, tekniskt utformande, operationellt genomförande och samspel mellan olika personalsammansättningar. I rapporten presenteras en punktlista som bidrog till katastrofen och baserat på avgörande fynd har man föreslagit totalt 25 rekommendationer för att förebygga en upprepning av en liknande olycka i framtiden.

Läs mer!

Släckmedelscentralen SMC genomförde en brandövning på Shells depå i Visby

Torsdag den 9 september genomförde Släckmedelscentralen, SMC, tillsammans med Räddningstjänsten på Gotland en depåövning för att släcka en fiktiv cisternbrand på Shells depå i Visby.

Läs mer!

Efterfrågan på olja

Med anledning av högre ekonomiska förväntningar, har den globala efterfrågan på olja för 2010 och 2011 enligt IEA justerats upp med 80 respektive 50 kbd. Enligt IMF, den Internationella valutafonden samt prognoser från både OECD och ”Consensus Economics” förväntas den globala ekonomin växa med 4,5 % i år och med  4,3 % under 2011. Under 2010 förväntas den genomsnittliga globala efterfrågan på olja vara 86,6 mbd och siffran för 2011 förväntas vara 87,9 mbd. Det finns dock en risk att prognosen kan komma att sänkas då den ekonomiska återhämtningen i världen kan vackla.

 

Produktion av olja

Den globala oljeproduktionen steg i juli enligt IEA med 850 kbd till 87,2 mbd. I jämförelse med samma månad under 2009 är det en ökning med 1,8 mbd. Produktionen utanför OPEC steg under juli månad med 0,4 mbd till 52,7 mbd. Prognosen för OPECS ”call on OPEC” sänktes både för 2010 och 2011 med 100 kbd.


Under juli månad ökade försäljningen av diesel och E85 - bensin minskade

Under juli månad minskade försäljningen av bensin med ca 7 %, medan försäljningen av diesel och E85 ökade med ca 13 respektive 10 %. Juli är en reseintensiv period som brukar återspeglas i drivmedelsförsäljningen. Allt enligt preliminär statistik från Svenska Petroleum Institutet SPI.

Läs mer!


USA inför nya regler för oljeinspektörer

Obama administrationen i USA inför nu nya etiska riktlinjer för de som skall arbeta med övervakning och kontroll av djuphavsborrning av olja.  Enligt de nya reglerna är det till exempel inte möjligt för inspektörer från ”Bureau of Ocean Energy” att utföra inspektioner på platser där vänner eller familj är anställda. Det tidigare verket för övervakning, ”Minerals Management Service” har kritiserats för att stå för nära den bransch som de skall reglera. Det kan vara svårt eftersom många inspektörer tidigare varit anställda i branschen samt att man bor i ett samhälle där olja har en väldigt framskjuten position.

Läs mer!

  

 


 

 
 
 
 
 
 
 

SPI tar inte ställning till innehållet i de nyheter som förmedlas. Nyheterna återges med referens till källa och utan faktagranskning.
Månadens krönika


Ökad låginblandning

SPI noterar med glädje att alliansen vill arbeta för att den högsta tillåtna inblandningen av etanol i bensin och FAME i diesel utökas till 10 respektive 7 procent. 
Vi har länge förespråkat detta!
Alliansens besked på den punkten är bra och tydliggör ambitionen att öka användningen av förnybara bränslen på ett sätt som både är tids- och kostnadseffektivt. Vi ser dessutom att man i takt med tekniska och kommersiella förutsättningar bör utreda möjligheterna till ytterligare högre inblandning.

I sitt skarpa förslag har alliansen kommenterat att den skattebefriade låginblandade delen skall utökas till 6,5 respektive 5 procent för etanol och FAME. 

Idag är hela inblandningen av etanol i bensin och FAME i diesel skattebefriad.  Innan förslaget är utformat i detalj är det svårt att förhålla sig till den delen i förslaget.

Sveriges mål är att nå minst 10 procents andel förnybart drivmedel räknat på hela energibasen i transportsektorn till 2020, i linje med EU-direktiv. 

Från SPI:s sida tror vi att det är fullt nåbart och förmodligen kommer Sverige att överträffa det målet. Detta förutsätter dock att inblandningen av de ca 7 volymprocent etanol och 7 volymprocent FAME i bensin och diesel inte äventyras.

Det är av stor vikt att de förslag som läggs skapar långsiktiga förutsättningar för samhället, bilister och drivmedelsbranschen och för det fortsatta arbetet med att blanda i maximal mängd etanol och FAME i bensin och diesel.

Ulf Svahn
VD Svenska Petroleum Institutet
Svenska Petroleum Institutet, Nybrogatan 11, 114 39 STOCKHOLM, Tel:08-667 09 25, Fax: 08-667 09 54
Vill du inte ha SPIs nyhetsbrev klicka här så avregistrerar vi din E-postadress.

 

Paloma