ISP:er (internetleverantörer) tar nämligen hänsyn till mottagarens aktivitet när den bestämmer om mejlet ska hamna i inkorgen eller skräpkorgen.

Det är alltså viktigt av flera anledningar att dina läsare interagerar med ditt nyhetsbrev. I takt med att antalet inaktiva prenumeranter ökar så ökar också risken att ISP:erna får signaler om att "dessa e-postmeddelanden inte är värda att få till din inkorg".

Återaktiveringskampanjer och andra försök att väcka slumrande prenumeranter har därför blivit ett växande intresse för många e-postmarknadsförare.

Men ett problem som många gör är att man behandlar alla inaktiva prenumeranter som en enhet. En likformig grupp som alla är helt blinda för din e-post och som bara behöver få en liten påminnelse om att börja läsa igen.

I själva verket är denna grupp i regel mycket heterogen. De inaktiva prenumeranterna kan se väldigt olika ut och kan ha väldigt skiftande motiv till varför de inte öppnar sina nyhetsbrev.

I kommande artiklar kommer du att få en genomgång och olika tips och idéer om hur du återaktiverar dina läsare. Men innan vi bjuder på detta så finns det några viktiga frågor som du måste ställa dig.

Vilken typ av inaktiva prenumeranter har du?

Den viktiga frågan här är hur man definierar begreppet "inaktiv" i detta sammanhang. Särskilt om man ska man hålla i åtanke att de inaktiva är olika skapta. De kanske rent av inte ens är inaktiva.

Det finns en skiljelinje mellan två segment: De som aldrig har öppnat eller klickat på e-postmeddelandet och de som har varit aktiva tidigare men inte har gjort det under så lång tid att du har ansett dem vara inaktiva.

Det första segmentet kan sedan delas in i tre ytterligare tänkbara undergrupper:

  • Har aldrig sett ditt mejl och det tar sig inte igenom spamfiltret.
  • Har registrerat sig bara för att delta i ett lotteri eller en engångsaktivitet och har i övrigt inget intresse av dina produkter eller tjänster.
  • Har registrerat sig, men väntade sig ett annat innehåll.

Den rätta återaktiveringsstrategin beror på din förmåga att identifiera den rätta orsaken till passiviteten hos din mottagare.

Den första undergruppen är ett leveransbarhetsproblem, vilket du behöver lösa först. Därefter har du ett problem med en föråldrad lista att ta tag i

Den andra undergruppen är förmodligen inte ens värt besväret att försöka återaktivera då de i själva verket inte är intresserade av ditt egentliga budskap.

Den tredje undergruppen ger en fingervisning om att du kan behöva kolla över din anmälningssida eller din välkomsttext innan du börjar fundera på återaktivering.

Det andra segmentet, de som har varit aktiva tidigare men inte är det längre, har troligtvis också olika undergrupper. Möjligtvis har läsarna helt enkelt kommit på andra tankar och bytt intressen. Då kan det vara nödvändigt att i stället hitta det rätta budskapet att fylla ditt brev med för att motsvara önskemålen.

Andra kanske inte läser mejlen för att de kommer för ofta och inte orkar öppna dem alla. Då kan det vara läge att justera frekvensen för dina utskick.