Möjligheten att lyckas med sin e-postkampanj är i hög grad beroende på adresslistans kvalitet. Ju större e-postlista du har, desto större möjligheter har du att nå ut med ditt budskap och i förlängningen förbättra din lönsamhet – men enbart storleken räcker inte för att lyckas.  

Det finns möjlighet att köpa miljontals e-postadresser från diverse nätleverantörer och auktionssajter, men att urskiljningslöst använda dessa kommer definitivt inte att förbättra dina resultat, gör det inte. För att din e-postmarknadsföring ska bli effektiv måste man fokusera på e-postlistans kvalitet.

Några av de snabbast växande företagen i dag har sin goda hantering av e-postlistan att tacka. Dessa företag försäkrar sig om kvaliteten på listan genom att låta sina prenumeranter aktivt ge dem tillåtelse att skicka nyheter till dem – och att dessutom tydligt kommunicera kundnyttan. De har också en tydlig strategi för hur kunderna lättare ska kunna anmäla sig som prenumeranter.

Så hur ska du själv göra för att öka antalet prenumeranter som själva väljer att frivilligt anmäla sig till dina nyhetsbrev?

Förenkla och förbättra anmälningsformulären online
Det är av naturliga skäl bäst att börja på webben när du vill locka e-postprenumeranter. Att göra själva anmälningsproceduren så enkel och tydlig som möjligt är ett stort steg på vägen, liksom att tidigt klargöra nyttan för kunden. Detta bygger upp förtroendet mellan dig och kunden och underlättar en framtida kommunikation.

Ta alltid till vara på tillfället när kunderna gör en beställning eller en betalning via din webbplats. Ge dem då möjligheten att tacka jag till framtida e-postkommunikation.

Locka offline-kunder ut på nätet
Webben är långtifrån det enda stället där du kan hitta nya prenumeranter. Många underskattar möjligheten att hitta nya e-postprenumeranter i ”verkligheten”. Att be om e-posttillstånd från offline-kunder vid ett fysiskt möte ger stor tillförlitlighet och förbättrar möjligheten att få en trogen prenumerant.

Samla prenumeranter vid köpstället
Om ditt företag har butiker kan du utnyttja tillfället att låta butikspersonalen samla in e-postadresser från de besökande kunderna. En gammal hederlig underskrift med penna och papper ger högt förtroende, även om det fungerar bra med ett godkännande via ett sms eller ett tryck på en dataskärm. Just sms-koder är ett effektivt och snabbt växande sätt att få sina blivande prenumeranter att anmäla sig.

Använd de nya online-möjligheterna
Företag som tillhandahåller fri Wi-Fi vid sina butiker, restauranger eller andra ställen, har gyllene tillfällen att samla data från besökarna, genom att  kräva användaruppgifter från den som vill utnyttja det.

Ett växande fenomen är att ge kunder rabatt om man via exempelvis Facebook ”checkar in” i en viss butik eller rekommenderar varan, butiken eller tjänsten på sin Facebook-sida. Utnyttja även här tillfället att erbjuda en nyhetsbrevsprenumeration.

Trötta inte ut dina kunder!
Var försiktig med att kräva alltför mycket information av dina blivande prenumeranter. Du riskerar att tappa kunder om de måste ägna flera minuter åt att registrera sig. Vi föreslår en mer smygande approach.

I förstone ska du endast kräva ett minimum av användaruppgifter. Successiv kan du under året be om fler användaruppgifter tills du får den information du vill ha av dina kunder. Därigenom undviker du att kunderna tycker att frågorna är närgångna eller tidsödande.

Locka prenumeranter med ett erbjudande
Genom att erbjuda kunderna något i gengäld för en registrering är ofta mycket effektivt. Det kan röra sig om rabatt på dina varor eller tjänster, exklusiv information eller schemalagda påminnelser. Trisslotter kan också vara effektivt, men om dina erbjudanden motsvarar vad ditt företag vanligtvis erbjuder så kan du vara säker på att få många trogna prenumeranter i framtiden.

Få personalen på din sida
Den personal som arbetar nära kunderna får många goda tillfällen att samla in godkännanden för e-postkommunikation. Men de måste motiveras att göra detta. Var noga med att informera dina anställda om e-postkommunikationens fördelar i försäljningen. Du kan även erbjuda dem någon form av bonus om de samlar in prenumerationer från kunder – men var noga med att informera på vilket sätt adresserna ska samlas in så att inte kvaliteten blir lidande.

Håll alltid kvaliteten i färskt minne
Att tänka fritt är stort, men att tänka rätt är större när man ska utöka sin databas med e-postadresser. Man bör alltid vara mån om storleken på sin prenumerationslista vid e-postmarknadsföring. Men vi kan inte nog understryka vikten av även hålla hög kvalitet på den för att inte kommunikationen ska falla platt till marken.