Rapporten lyfter fram de mest effektiva metoderna och teknikerna för digital marknadsföring, samt vilka framtida investeringar man bör göra om man vill förbättra sin kundkommunikation och för att öka ROI (Return on Investment). En informativ grafik som summerar resultaten kan du hitta här: http://blog.lyris.com/infograph-lyris-digital-optimizer/ 

Läs mer om vårt verktyg för nyhetsbrev: Postman

– Dagens marknadsförare måste förhålla sig till ett alltmer komplext medielandskap i sin kommunikation med kunderna. För att lyckas så måste de kunna utnyttja alla tillgängliga data för att kunna knyta an till sina potentiella kunder på enkla och meningsfulla sätt, säger Alex Lustberg, som är marknadschef (CMO) på Lyris. 

– När vi utvärderar investeringarna inom marknadsföring så har vi upptäckt att det finns ett ökat behov för att känna till vad som fungerar bäst i praktiken. Dessutom efterfrågas även analyser och värdefulla insikter som kan leda till bättre och effektivare marknadsföring, säger Alex Lustberg.

Nedan listar vi de viktigaste resultaten i forskningen. Det kan fungera som vägledning för dig som vill genomföra bästa möjliga digitala marknadsföring. 

Bedömning av ROI (avkastning på satsade pengar)

 • E-post och webbsidor regerar fortfarande. E-post behåller sin position som den viktigaste marknadsföringskanalen och i samma klass som webbmarknadsföring när det gäller att erhålla bästa ROI.
 • Sociala medier överträffa SEO (Search Engine Optimizaton) i digital marknadsföring.
 • Nästan två tredjedelar har en blogg. Men endast 22 procent av de svarande menade att detta var bra för ROI.

E-postmarknadsföring

 • Mer än hälften av de svarande påpekade att triggade e-postmeddelanden drev den allra högsta ROI.
 • Segmentering av adresser enligt demografiska data är det mest använda. Segmentering enligt beteendemässiga mönster och webbaktivitet användes mycket mindre. 
 • De största utmaningarna uppgavs vara att få adresslistan av växa, samt att kontinuerligt leverera relevant innehåll. 

Engagemang inom sociala medier

 • Nästan alla marknadsförare använder numera sociala mediestrategier (mer än 80 %), med Facebook som den kanal som ger bäst resultat, följt av Twitter och LinkedIn.
 • 51 procent uppgav att de planerar att öka sin nedlagda tid på Facebook nästa år, mycket mer än på andra sociala media.  
 • Sociala medie-integrering förbättras med 71 procent när man inkluderar länkar mellan e-post, Facebook och Twitter. Men trots detta är det bara 50 procent av de tillfrågade som inkluderar dela-länkar eller socialt innehåll i e-posten. 

Mobil marknadsföring

 • Mobilanpassade landningssidor är den vanligaste taktiken (används av 27 procent)
 • Överraskande nog så har mer än en tredjedel inte svarat att de har någon strategi för mobil marknadsföring. Det tyder på att utvecklingen halkar efter på detta område. 
 • Bara 21 procent designar en mobil version av sina e-postkampanjer. 

CRM-lösningar (kundadministration)

 • Mer än hälften av de tillfrågade uppgav att de nyligen har integrerat eller planerar att integrera CRM-verktyg med e-postlösningar.
 • Säljpersonalen var den grupp som angavs vara mest benägen att integrera CRM-lösningar med e-post.
 • De tre viktigaste data vad gäller beteendet hos kunderna angavs vara hur man använder e-posten (48 procent), data om kundernas affärsbeslut (42 procent) och webbeteende (39 procent).

Rapporten baseras på en undersökning som Lyris genomförde sommaren 2012 med 294 medelstora företag. Ovanstående artikel publicerades i Tagetmarketing.com den 15 november 2012.

Läs mer om vårt verktyg för nyhetsbrev