Därför kanske du öppnar meddelandet, men tänker att du ska ta del av innehållet vid ett senare tillfälle. Klickfrekvensen på länkarna i ett bacn är låg.

Meddelanden som betraktas som bacn behöver inte vara massutskick som exempelvis nyhetsbrev. Det kan vara registreringar på olika webbplatser, periodiskt återkommande e-post från en webbshop du använt, meddelanden från sociala nätverk och bevakningslistor från så kallade wikis (webbplatser där användarna kan skapa och redigera innehåll).

För att motverka att e-posten inte blir läst behöver du som avsändare se till att innehållet är relevant och upplevs som läsvärt för mottagaren. Ett sätt är att segmentera dina kunder så att varje kundgrupp får information som är intressant efter just hans eller hennes profil.

Se till att ha en enkel och snygg layout samt ett tydligt budskap om hur du vill att kunden ska agera. Gör även en regelbunden analys av dina utskick. Vilka länkar klickas mest på? Då är det den typen av information som attraherar mottagarna mest.