FAQ Postman

Allmänna frågor

Vad menas med antal utskick?

Det är antalet nyhetsbrev som lämnat vår server och levereras till valda adresser.

Hur betalar jag licensen för Postman?

Genom att betala den faktura som vi skickar.

Är breven mobilanpassade?

Ja, för alla typer av mobiler och surfplattor.

Hanteringen av nyhetsbrev

Kan man lägga in filmer i utskicken?

Nej. Vi har valt att inte utveckla funktionen av två anledningar;

För det första så fastnar brevet oftast i skräpkorgen och alltså inte kommer fram till mottagaren.
För det andra är det många mailklienter som inte har stöd för att visa film och heller inte visar någon fallback, utan visar istället ett felmeddelande.

Vi föreslår i det här läget att man tar en skärmdump av filmen och lägger in en länk istället, till exempel till youtube, vimeo eller någon annan videotjänst.

Hur förhindrar jag att breven hamnar i skräpkorgen?

För att förhindra detta så måste man gå in i administrationsgränssnittet för domänen och lägga SPF eller DKIM, som är standarder för autentisering av domäner. Enkelt förklarat så berättar inställningarna som görs på domänen att allt är i sin ordning, och att utskick kan göras där domänägaren står som avsändare via Palomas system. Paloma bistår under hela processen så att allt installeras på rätt sätt.

Hur kopierar jag ett brev?

Det görs genom att gå till sparade brev och där högerklicka på det aktuella brevet. Välj då kopiera.

Kan jag redigera bilder?

Ja. I Postman finns det ett enklare bildredigeringsverktyg, men vi rekommenderar att bilderna har önskad storlek redan innan du lägger till dem.

Hur skapas/redigeras en adresslista?

Genom att klicka på fliken Adresslistor i Postman och välja knappen ”Skapa Adresslista”. Väl där döps listan och man kan också lägga till ett telefonnummer som då syns som avsändare. Om telefonnummer anges kan mottagarna svara på detta nummer.

Adresslistor redigeras genom att välja pennsymbolen eller så väljer man kugghjulet som ger fler alternativ att redigera, så som att lägga till och avregistrera adresser, byta namn på listan eller dela listan.

Hur skapar jag ett registreringsformulär på min hemsida?

Genom att går in på Postman och gå till adresslistor. Till höger på varje lista finns ett kugghjul där man hittar ”Generera formulär”.

Koden som man får i pop up-en kan användas för att skapa en prenumerationsruta på hemsidan. När någon fyller i sina uppgifter i denna prenumerationsruta kommer dennes adress rakt in i den adresslistan som valdes i det tidigare skedet.

Vilka bildformat stöds?

De alternativ som finns att välja mellan i Postman är jpeg, gif och png.

Kan man kontrollera nyhetsbrevens utseende i olika klienter och webbläsare?

Ja, genom att använda Klienttestet i Postman så kan man se hur det ser ut i olika lägen, och på så sätt också kunna göra de nödvändiga anpassningarna som krävs för att brevet ska se enhetligt ut.

Kan man skicka nyhetsbrev automatiskt i Postman?

Ja, genom autoutskick i Postman kan man antingen skicka enskilda automatiskt eller en serie av nyhetsbrev utan att behöva klicka på knappen ”skicka” själv. Här är det möjligt att också bestämma tidpunkt och intervaller på utskicken.

Hur hanteras dubbletter?

I Postman kommer man inte att behöva bekymra sig för att skicka fler nyhetsbrev av samma sort till en adress. Postman importerar nämligen inte en adress som redan existerar i systemet. Det samma gäller när det skickas – oavsett om samma adress finns i många olika valda adresslistor kommer adressen endast få ett nyhetsbrev.

Tolka siffror och statistik

Hur tolkas/ses statistik i Postman?

Statistikfunktionen är det viktigaste verktyget för att följa upp utskick. I Postman finns många olika möjligheter att se specifika händelser i olika kategorier, vissa kanske mer intressanta än andra. Det är i fliken Statistik som man hittar dessa uppgifter, och väl där kan man se en sammanställning för nyhetsbreven. Efter det finns det en mängd olika kriterier som kan sortera nyhetsbreven. All data i statistiken kan exporteras till Excel.

Hur spåras mottagare och vad de gör i nyhetsbrevet?

Det man får veta genom trackingfunktionen är hur många och vilka mottagare som kommit in på en vald webbsida och utfört en viss handling där. Funktionen skiljer sig från vanlig statistik genom att man kan följa mottagaren genom ett antal steg. Under fliken Tracking i Postman finns två underavdelningar, Skapa tracking till din hemsida och Trackingstatistik. Detta är smarta och enkla verktyg att använda sig av för att förstå sina mottagares aktioner och samtidigt spåra deras handlingar baserat på nyhetsbrevet.

Eller vill du ha en personlig demo av Postman?

Skapa ett demokonto så kontaktar vi dig för en personlig genomgång av verktyget. Skapa ett demokonto här!